fooldal plakat logo

„Nem az a feladatunk, hogy a felnövekvő generációnak meggyőződéseket közvetítsünk. Hozzá kell segítenünk, hogy a saját ítélő erejét, a saját felfogóképességét használja. Tanuljon meg a saját szemével nézni a világban. (…) A mi vélekedéseink és meggyőződéseink csak a mi számunkra érvényesek. Az ifjúság elé tárjuk őket, hogy azt mondjuk: így látjuk mi a világot. Nézzétek meg most már ti is, milyennek mutatja magát nektek! Képességeket ébresszünk fel, és ne meggyőződéseket közvetítsünk! Ne a mi igazságainkban higgyen az ifjúság, hanem a mi személyiségünkben! Azt vegyék észre a felnövekvők, hogy mi keresők vagyunk, és őket is a keresők útjára kell vezetnünk!”
/Rudolf Steiner/

Iskolánk a gyermekek életkori sajátosságaihoz igazodó tevékenységeket biztosít. A nevelés-oktatás során figyelembe vesszük a gyermekek képességeit. Tanulóinkat olyan légkörben neveljük, amelyben biztonságot, törődést, odafigyelést éreznek.

Pedagógiai tevékenységünk középpontjába az emberközpontú nevelést állítjuk. Intézményünkben fontos a tudás, a szilárd, biztos ismeretek nyújtása, az egy életen át tartó tanulás megalapozása, kulcskompetenciák fejlesztése, a társadalmilag elfogadott értékek, a hagyományok, a helyi és a nemzeti kultúra átadása és ápolása.

Fontos pedagógusaink számára a tanulás szeretetének és a személyes fejlődésnek, egyéni képességeknek a kibontakoztatása és folyamatos művelése. Fontos az a fajta nevelő munka, amelynek során a világra rácsodálkozó tanítvány fejlődik, változik és tökéletesedik. Fontos, hogy kialakítsuk tanulóinkban az igényt az egészséges életmód iránt.

Célunk a partnerközpontú szemlélet kialakítása: pedagógusoknak az iskolavezetéssel, a szülőkkel, a diákokkal és más partnerekkel való szoros együttműködése. Szeretnénk diákjainkat örülni tudó, embertársaik felé tiszteletet és toleranciát mutató, egy egész életen át tartó, továbbtanulásra is képes emberré, munkaerővé nevelni.

Egész iskolai közösségünk, – diákok, tanárok, szülők – ezen célok megvalósításáért munkálkodnak az intézményben.

iskola

hatartalanul logo 768x471

Elsosegely logo

Kiskoros logo2